Rock Formations

ən yüksək zirvələr belə insan təşkilatları ilə fəth oluna bilər.

TƏŞKİLAT PSİXOLOGİYASINI

ANA DİLİMİZDƏ ÖYRƏNİN!

opsy.az

Sosial şəbəkələrdə izləyin:

  • facebook
  • instagram

Həmçinin:

E.:  opsy.az@gmail.com

Baku, Azerbaijan

E.:  opsy.az@gmail.com

Baku, Azerbaijan

Contact:

Follow us:

  • facebook (2)
  • instagram (2)