Uzunömürlü təşkilatlar:

İnanırıq ki, insan şəxiyyəti formalaşdırılmır, məhz kəşf olunur. Və insanın xəyal gücü, arzuları onun fərdi potensialını aşa biləcək qədər yüksəklərə ucala bilir. Lakin, ən yüksək zirvələr belə insan təşkilatları ilə fəth oluna bilər. Bu yolda isə sadəcə ilkin addıma təşəbbüs etmək deyil, addımların davamiyyətini təmin etmək önəmlidir. Odur ki, qurulan təşkilatların uzunömürlülüyünə nail olmaq əsas missiyamızdır.

Fəaliyyətimiz:

Tədqiqat sahəmiz təşkilat və fərdlərə istiqamətlənib. Bu yolda:

- İnsanlara həyatdakı rolunu müəyyən etməyə faydalı oluruq;

- Təşkilatlara potensial ardıcıllarını ələyib seçməyə yardım edirik.

Maraq dairəmiz insanların həyatının mahiyyəti, həyatın mənası, təşkilatların missiya və ideologiyası kimi fenomenləri əhatə edir. 

Sosial şəbəkələrdə izləyin

  • facebook
  • instagram

Həmçinin:

E.:  opsy.az@gmail.com

Baku, Azerbaijan

E.:  opsy.az@gmail.com

Baku, Azerbaijan

Contact:

Follow us:

  • facebook (2)
  • instagram (2)