• Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter
  • whatsapp (6)

Konformizmin növləriKonformizmin növləri

Normativ konformizm: Fərd içərisində olduğu qrup normalarına uyğunlaşmaq üçün davranışını dəyişir;


Məlumat konformizm: fərd məlumatsız olduğu halda ətrafdakıların məlumat və istiqamətinə meyl edir;


İdentifikasiya: insan özünün sosial roluna əsasən, ondan gözlənilən davranışa meyl edir (Bunu həm də Zimbardonun “həbsxana eksperimenti” bunu təstiq edir);


Güzəşt: fərdin daxilən etiraz etməsinə baxmayaraq, içərisində olduğu qrupun yazılmamış qaydalarına tabe olur;


Mənimsəmə: fərd bir başqası kimi olmaq istədiyindən öz davranış formasını dəyişir.


Bu elmi nəzəriyyə və onun isbatı olan konformizm eksperimentləri azlıqların, içərisində olduğu çoxluğun əslində qəbul etmək istəmədiyi normalarına belə necə və niyə “göz görə görə” tabe olduğunu açıqlayır. Və bu prosesin (konforluq və ya konformizmin) insan psixologiyasının təbii funksiyalarından olduğunu da diqqətə çatdırmış olur.

49 views

Recent Posts

See All

E.:  opsy.az@gmail.com

Baku, Azerbaijan

Contact:

Follow us:

  • facebook (2)
  • instagram (2)