• Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter
  • whatsapp (6)

Xarakter

Updated: May 4, 2019


Xarakter — şəxsiyyət vahidi olub, bir insanın ətrafa və özünə olan münasibətini müəyyən edən davamlı psixi xüsusiyyətlərinin məcmusudur.


Bir insanın xarakterik özəllikləri o insan üçün dəyərli olan nəsnələrə münasibətində, həmçinin davranışında, jest və mimikalarında, nitqində, səs tonunda əks oluna bilir. Bununla belə, bir qayda olaraq, xarakter insanın istisna və ya təsadüfi əməlləri ilə deyil, bütövlükdə həyat tərzi ilə ifadə olunur. Bu o deməkdir ki, bir insanın xarakteri onun hər davranışında əks olunmur. Burada diqqət edilməli olan əsas məqam şəxsin bəlli münasibət və yanaşmasının məhz nəyə, hansı məsələlərə, məqsədlərə və s. yönəlməsidir

51 views

Recent Posts

See All

E.:  opsy.az@gmail.com

Baku, Azerbaijan

Contact:

Follow us:

  • facebook (2)
  • instagram (2)