Terminlər

Yüksək təşkilat mədəniyyəti

Əməkdaşların gündəlik həyatlarında düzgün davranış formalarının tətbiq olunması səbəbilə yüksək peşə performansı nümayiş etdirdikləri mədəni mühitdir. Belə mühitlərdə fərdlər daha az nəzarət tələb etməklə yanaşı, təşkilatın fəaliyyət istiqamətindəki hədəflərə nail olmaqda yüksək səy göstərirlər.

Viziya (Vision)

Təşkilatı bir qurum olaraq hansı istiqamətə yönəldiyini göstərən və 3 ildən 5 ilədək olan dövrdə hansı məqama olmaq niyyətini ifadə edən aydın görüntü ilə təmin edir.

Missiya

təşkilatın insanlara mövcudluq səbəbini çatdıran və müştərilərə hansı şəkildə dəyər verdiyini ifadə edən dəyər, inam və fəlsəfəsinin mədəni inikasıdır.

İş məmnuniyyəti

İşçinin öz işindən məmnuniyyət dərəcəsidir.

Elmi-praktiki model

Akademik sahədə sahə üzrə sübuta yetirilmiş elmi prinsip və kəşflərin anlaşılmasına və bütün bunların peşəkar praktik fəaliyyət üçün hansı şəkildə özül təşkil etdiyinə əsaslanan təhsil modelidir.

Peşə analizi

Peşənin məzmununu peşəni icra etmək üçün zəruri olan tapşırıq və insan bacarıqları ilə müəyyənləşdirən formal prosedurdur.

Peşə
Təşkilatdakı oxşar vəzifələrinin toplusudur.

Sosial şəbəkələrdə izləyin

  • facebook
  • instagram

Həmçinin:

E.:  opsy.az@gmail.com

Baku, Azerbaijan

E.:  opsy.az@gmail.com

Baku, Azerbaijan

Contact:

Follow us:

  • facebook (2)
  • instagram (2)